firemni-weby

firemní weby

Monika Baďurová

Nebojte se říct si o pomoc při psychických a vztahových problémech

Nabízím obvyklá individuální sezení, ale také sezení s reflektujím týmem

MOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Za svůj život jsem prošla bohatou cestou vzdělávání. Po základní škole jsem nastoupila na Střední průmyslovou školu v Hodoníně, kde jsem studovala technologie keramiky.
V průběhu let ve mně narůstal zájem o lidskou psychiku, až jsem se v roce 2018 konečně rozhodla pro další studium. Tentokrát to bylo na Vysoké škole zdravotnictví a sociální práce Sv. Alžběty v Bratislavě.
Po složení státní zkoušky jsem plynule navázala studiem jednooborové psychologie na Vysoké škole sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě. Téměř současně jsem také nastoupila pětiletý terapeutický výcvik v systemické a narativní terapii, který je nyní v závěrečné fázi, kdy nabízím poradenství pod supervizí.
Své znalosti psychologie v oblasti poradenství však využívám už od roku 2021, kdy jsem si založila svou soukromou praxi. Psychologické vzdělání si soustavně prohlubuji na nejrůznějších kurzech a přednáškách, ale také četbou odborné literatury.

PŘEHLED KURZŮ A VÝCVIKŮ

2023
Práce se změnami v poradenském rozhovoru SFBT (16 hodin)
Mediace (8 hodin)
Závislosti jinak (16 hodin)
Mindfulnes (60 hodin)
Arteterapie (10 hodin)
Umění a věda krátkodobých psychoterapií (10 hodin)
Hagioterapie – dvouletý psychoterapeutický výcvik zaměřený na skupinu
2022
Fucusing ke zvládání stresu a emocí
ADHD
Poruchy osobnosti, diagnostika, komorbidita, terapie
2021
Letní Adlerovská škola (4 denní kurz) Zpracování traumatu
Letní Adlerovská škola (4 denní kurz) Líderství, vedení
2020
Od 2020 (stále probíhá) Terapeutický výcvik – započatý Pětiletý výcvik v systemické a narativní terapii, (nyní poradenská praxe pod supervizí)
Seznámení s preterapií (Charita Brno)
Osobnostní typologie v praxi (Portál)
Meditace a relaxace (Charita Brno)
Meditace a relaxace (sebezkušenostní – 10 setkání)
Strava a prevence vyhoření (Portál)
Výklad snů v individuální a skupinové psychoterapii (PhDr. Hašto)
Fukusing II, metoda zvládání emocí a stresu (Charita Brno)
2019
Možnosti a přínos logoterapie pro pracovníky v pomáhajících profesích
Letní Adlerovská škola – párové poradenství
Fukusing I (Charita Brno)
2018
2018-2020 Grafologie (50 hodin – Grafologie v souvislostech, PhDr. Jeřábek 25 hodin – Grafologie
Celoroční kurz – Základy psychologie
Systemická psychoterapie v praxi (Charita Brno)
Svědci víry – akreditovaný kurz pro ZŠ (Biskupství Brněnské)
Krizové intervence v praxi (Charita Brno)
Aplikovaná krizová intervence – práce s klientem se sebevražednými sklony (Charita Brno)
Úvod do poruch osobnosti (Charita Brno)
2017
Kostel v nás – akreditovaný kurz pro ZŠ (Biskupství Brněnské)
Vztahové vzorce (Portál)
Grafologie pro život (Portál)
2017
Kultivace emočního života (Portál)
2017
Seminář k prohloubení kvalifikace dětí – pomáhání dětem

A CO DĚLÁM, KDYŽ MÁM VOLNO?

Vedle svých profesních aktivit nacházím naplnění v jednoduchých radostech života. Turistika mi dává možnost spojit pohyb s obdivem k přírodním krásám, s meditací a nabírání energie.
Hlavně v létě hodně cestuju a poznávám nové kraje a lidi. Ráda trávím čas také v širším kruhu rodiny a s přáteli. U kávy či dobrého vína vzniká ta správná atmosféra pro sdílení, porozumění a odkrývání hlubších myšlenek.
Pokud najdu doma chvilku pro sebe, vytáhnu barvy a štětce a ponořím se do malování. Je to jedinečná šance, jak nahlédnout své nitro. Hodně se o sobě ale dozvím i během své práce s dětmi v misijním klubku.
Všechny tyto způsoby trávení volna mě nesmírně inspirují, otevírají mi nové horizonty a dávají mi sílu zvládat nejedno úskalí terapie.
Psychologické doprovázení
Brněnská 14E
695 01 Hodonín
Místo setkávání

Nádražní řádek 26
Hodonín (vedle ordinace Bivamed)

Objednávejte se na:
+420 608 773 202 (lépe SMS, zavolám zpět)
Fakturační údaje
IČO 61748749
Přejít nahoru